oznam

11.01.2021 08:52

Vážení zákazníci.

 

Situácia s ochorením COVID-19 nás zase na nejaký čas obmedzila a sťažila Váš prístup k tovaru a službám, ktoré poskytujeme. Nariadenia vlády sú prísnejšie, ale správne. No uvedomujeme si, že priemysel a stavebníctvo fungovať musia, takže tovar potrebujete. A preto ...

 

od 11. 01. 2021

prechádzame na „predaj tovaru na diaľku“  formou výdajného miesta – okienka

je to niečo podobné, ako sme fungovali 6 týždňov na jar 2020

 

Fungovať budeme nasledovne – PREDAJ NA ĎIAĽKU Železiarstvo VÁCLAV

 

Objednáte si tovar mailom, alebo telefonicky ...

info@zeleziarstvovaclav.sk

 

0948 848 014

 

odkonzultujeme – upresníme si čo všetko potrebujete

dohodneme si čas, kedy si prídete tovar len vyzdvihnúť a zaplatiť pri výdajnom okienku

tovar , alebo službu Vám nachystáme na dohodnutú hodinu a Vy si ho môžete prísť vyzdvihnúť a zaplatiť

 

UPOZORŇUJEME, že nákup môže vykonať vždy len jedna osoba, žiadne skupinky, alebo zhromažďovanie sa pred prevádzkou nie je možné.

Prídete, vyzdvihnete, vyplatíte, alebo vybavíte službu a odchádzate z miesta našej prevádzky.

výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

 

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou ...

 

Robíme všetko preto, aby ste Vy mohli pracovať, bez tovaru Vás nenecháme, no žiadame aj z Vašej strany dávku trpezlivosti a hlavne zodpovednosti.

ZVLÁDNEME TO, LEN AK BUDEME DRŽAŤ VŠETCI SPOLU.