Radoslav Václav Železiarstvo VÁCLAV

 

Korešp. adresa

Sad Kpt. Nálepku 46-11/ 18

018 51 Nová Dubnica

Slovenská republika

 

Prevádzka

Centrum II 1762/ 71

018 41 Dubnica nad Váhom

 

IČO:         45 385 670

DIČ:         1071645850

IČ DPH:  SK1071645850

Živnostenský register Obvodný úrad Trenčín č. 350-29286

 

Mob.:    +421 948 848 014

Skype:  zeleziarstvo.vaclav

E-mail:  info@zeleziarstvovaclav.sk

 

OTVÁRACIE HODINY:

 

Pondelok - Piatok:    7.00 - 16.00h

                   Sobota:   8.00 - 11.00h