Nový dokonale izolovaný motor s omedzovačom rozbehového prúdu.

Nový dokonale izolovaný motor s omedzovačom rozbehového prúdu.