Pri výmene kotúčov stačí povoliť iba jednu maticu.

Pri výmene kotúčov stačí povoliť iba jednu maticu.